———————————————

Partnerský život mořské rybky

(rouhavá inspirace)

———————————————-

Dámy – je tohle vůbec možné? – Já to musím napsat, dokud je to ve mně čerstvé. Představte si – teď jsem viděla dokumentární pořad o životě v hlubinách moří – z míst, kde žijí koráli.

To samozřejmě není nic výjimečného – k tomu stačí si jako podkres k domácímu úklidu zapnout patřičný program v televizi. – Ale:

V tom pořadu z hlubin oceánů byly kromě barevných korálů i barevné rybky. – Dobře – to se taky dá čekat. Barevné rybky v hlubinách moří bývají.

Ovšem mezi těmi rybkami byly jedny krásně oranžovobílé – a já jsem nezachytila jejich jméno. Ale to, co o jejich partnerském životě říkal svým klidným, nevzrušeným hlasem komentátor, to mě zastavilo vprostřed pohybu.

A já tam stála, v ruce utěrku – a jen jsem pomalu nakláněla hlavu ze strany na stranu jako… jako… – Jako velmi překvapený zástupce samiček svého vlastního živočišného druhu – a poslouchala jsem, jak to mají mezi sebou samičky a samečkové úplně jiného živočišného druhu.

„Samička těchto rybek“, říkal komentátor svým medovým hlasem, „naklade jikry na kámen, jikry jsou tam přichycené a od té chvíle se o ně stará sameček. Čistí je a ošetřuje… – A stará se o ně pečlivě, velice pečlivě. Protože kolem se dychtivě potulují dospívající jiní samečkové, kteří by ho velmi chtěli vystřídat.“

- Vystřídat v  čem? Myslíte si, dámy, že víte v čem? – Ne. Ne v tom, v čem si myslíte.

Ti žádostiví dospívající samečkové by toho samečka chtěli vystřídat – považte – v pečování o ty jikry!

A tak si pečující sameček prý dává opravdu dobrý pozor, aby jeho péče o jikry byla v očích samičky naprosto kvalitní. Kdyby totiž udělal jedinou chybu, samička ho prý vyžene a náhradní pečovatelé jsou už okolo seřazeni v zástupech!

A tak se sameček pořád a pořád a ze všech sil snaží udržovat jikry čisté a v suchu – moment. V suchu ne. To tam nebylo. To už jsem si ve své ohromené extázi přidala. Ale to ostatní opravdu říkal komentátor – takovým tichým, hřejivým, přátelským a poučným hlasem všech komentátorů přírodních dokumentů. A přitom v jeho sytém, mužném barytonu nebyl ani náznak zneklidnění… Ani náznak.

Dámy, prosím vás – neděláme my někde chybu?