lecbasvepomoci.cz > Reference

———————————————-

Zvukové reference

———————————————–

Tady se budou objevovat audionahrávky lidí, kteří přišli do mé ordinace hledat svou cestu společně se mnou a nyní referují o výsledcích té společné práce (a jsou ochotni mi svá slova zopakovat do diktafonu pro potřeby těchto stránek).

Když lidé přicházejí do mé ordinace hledat svou cestu v mé přítomnosti, bývá to pro mě silný zážitek; cítívám hluboké spříznění na společné cestě. Jako bych všechny ty lidi hluboko v jejich očích poznala jako staré známé – a oni často poznávají mě; jako by se naše duše přišly jenom „pozdravit na cestě“.

Ne vždy je celé to setkání jenom sladké a příjemné – lidé ve své bolesti a zoufalství někdy křičí, hubují, vzdorují – cokoli ale dělají, při troše pozornosti v nich vždy mohu najít sebe; svůj vlastní křik a vzdor na cestě. A potom lze společně najít dveře, kudy je možno z bolesti a zoufalství odejít. Ty už otvírá každý člověk sám – a je nádherné vidět, že a jak to dělá. Obohacuje to jeho i můj život.

Tady se budou objevovat jednotlivá svědectví o výsledcích tohoto hledání – o následných konkrétních změnách v lidských životech.

Při každé návštěvě se tu objeví vždy jen jedna audionahrávka – jedno svědectví. Při příští návštěvě tu bude nahrávka jiná. Pokud se někdo bude chtít vrátit k některé audionahrávce nebo pokud ho budou zajímat všechny najednou, může se podívat sem – do jejich seznamu.