lecbasvepomoci.cz > O životě > O životě – seznam > Srovnávací jazykověda

————————————–

Srovnávací jazykověda

—————————————

Původně jsem si myslela, že se jen učím anglicky. Mechanicky jsem přijímala do paměti shluky slabik. Nic moc. Žádná zábava.

Ale pak – při prozkoumávání jednotlivých významů ve slovnících – jsem začala vidět kontury něčeho, čeho jsem si dřív nevšimla.

U některých slov to bylo zvlášť patrné – a vyniklo to ještě víc při srovnání dvou jazyků. Jako bych náhle v ruce držela dvě živé bytosti, které se mi mezi prsty prohýbaly, proplouvaly mezi nimi a ovinovaly mi zápěstí různými výklady jednoho pojmu; různými názory na stejnou realitu.

Kdejaký pojem má totiž v každém jazyce mnoho významů – a každý ten význam může naprosto otočit realitu, o které mluví; někdy úplně do protisměru.

A i v tom utvoření pojmu tak, aby mohl otáčet lidskou realitou a měnit její význam, jsem nacházela logiku, humor, lidskou zkušenost, moudrost, řád. Jako by nám sám význam slov popisujících realitu radil, jak s realitou zacházet.

Tady budu uvádět příklady. Jako obvykle se zde objeví jenom jeden příklad.

Pro ty, které si budou chtít jednotlivé příklady připomenout, vede cesta tudy.

Pozn. pro znalce, jazykovědce a hnidopichy:

  • K hledání jsem používala řadu různě velkých slovníků; od úplně malých až k těm hodně velkým, několikadílným.
  • Na své cestě hledání různých kouzel významů jsem se jistě mohla splést, udělat chybu v překladu nebo naletět nějakému jazykovědci-srandistovi, který pro svou radost tajně vpisuje do slovníků občas pitomosti. Bylo by krásné, kdyby někdo takový existoval. Ale s tím já nic nenadělám. 
  • Samozřejmě nuancí ve významech slov je tolik, že jsem musela ze všech vyzdvihovat jenom jednoduché příklady. Bohužel. Nejsem vědec. A obor hledající tyto neviditelné významové mapy mezi slovy v různých jazycích je ještě v plenkách – existuje-li vůbec. Já o něm nevím.